Nieuws

2024

Patoor spierts is in mijn stamboom terecht gekomen

Pastoor Spierts staat ook in mijn stamboom. Bij het verder uitwerken van de familie Delahaye, de achternaam van mijn moeder stuit ik op de familie Spierts. De Winselerhof was oorspronkelijk in bezit van een Delahaye. De Jongste dochter trouwt met een Keybets en de familie Keybets blijft.
Een kleinkind van Loysa Delahaye trouwt met de oudste zus van Caspar Johan Hubert Spierts. De schoonmoeder van de oudste zus, is een Svelsberg. We kennen allemaal de dames Savelsberg die groot grondbezitters waren op Terwinselen.
Het was dus niet voor niks dat Pastoor Spierts de opdracht kreeg om er een Kerk neer te zetten een school en een huis voor de huisarts
. Die laatste werd dan wel niet bewoond door de huisarts, maar door de mijnarts dr. Meesters. De pastoor had de connecties om makkelijk aan geld te komen.
Hoe de
stamboom in elkaar zit, vindt je hier.

Wachttijden Thuiszorg een farce

De wachttijden in de thuiszorg zijn een farce. Ze worden kunstmatig in stand gehouden, omdat dit gratis geld oplevert voor de zorggevers, zoals Meander en ambulante Thuiszorg. Omdat ik al 31 weken zit te wachten op een hulp in de huishouding, had ik eens het contract opgevraagdvan de gemeente Heerlen en ambulante Thuiszorg. In artikel 3 staat dit:

ARTIKEL 3 TARIEF
 1. Voor de door opdrachtnemer te verrichten maatwerkdiensten geldt een zogenaamde
  trajectfinanciering, die gebaseerd is op een bedrag per cliënt er aar.
 2. Dit bedrag wordt als volgt berekend:
 3. Nieuwe cliënten worden meegereken met het CAK,
  die volgt op de datum van de Indicatie.
 4. 4 Cliënten voor wie de HbH stopt worden niet meer meegerekend met ingang van de periode zoals die geldt voor het CAK, die volgt op de datum van beëindiging van de hulp.
 5. De prijs per uur, zoals genoemd in lid 2, bedraagt (met inachtneming van art. 5 lid 2 van deze overeenkomst
 6. Uitbetaling vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen. De indicaties worden berekend op hele periodes (maanden), ongeacht de start- of stop-datum van de hulp.
 7. De was- en strijkservice wordt op basis van werkelijke uren gefinancierd.

De prijs per uur is doorgestreept, maar moet rond de 35 euro zitten, want in 2017 was de prijs 23 euro. Als je dan gaat kijken hoeveel het minimumloon gestegen is in die tijd, moet het rond de 35 euro zijn. Daar wat de hulpen verdienen is gekoppeld aan het minimumloon
. Vaak gaat Hulp in de huishouding samen met het verkrijgen van een scootmobiel. Dan betaal je sowieso een eigen bijdrage en die is voor iedereen gelijk, behalve als je verzamelinkomen onder het bestaansminimum zit dan betaald in Heerlen de eigen bijdrage de gemeente. Dus als het CAK jou de bijdrage gaat vragen krijgt de, in dit geval, de 35 euro, ook al krijg je geen hulp, want dat staat er niet bij. Gratis geld dus. Daarom zijn er wachtlijsten, want dan kan die HR-manager van Ambulante thuiszorg met een salaris van minimaal een ton, ook betaald worden over de rug van de mensen die op hulp zitten te wachten.
Gratis geld ga je niet opheffen, dus houden we het instant. In het contract had moeten staan dat, men alleen geld krijgt als er hulp geboden wordt. Dus al de mensen die zowel een scootmobiel hebben en op de hulpen de huishouding zitten te wachten, krijgen die hulp nooit, want je gaat gratis geld niet stoppen.

In Memoria

Wielweijers
Wiel Weijers is niet meer, in Simpelveld was hij raadslid en oud wethouder van Leefbaar Simpelveld, bovendien organiseerde hij cultuuravonden. Ik ken wiel van zijn lagereschooltijd hij was een klasgenoot. Een rustige timide in zichzelf gekeerde jongen, die het zelfde als ik als laatste gekozen werd als we gingen zitvoetballen op de lagere school. De populaire jongens wilde ons niet. Wiel was de zoon van Opzichter van de Wilhelmina Dhr. Weijers. In 1962, kwam Wiel ons al vertellen dat de mijnen dicht gingen, dat had zijn vader hem vertelt. Verder weet ik niet veel van hem uit zijn jeugd, want hij ging niet met de arbeiderskinderen om. Hij woonde op de Heistraat, boven aan de berg links als je van Terwinselen af kwam. Organiseren van cultuur deed hij als kind al, hij bedacht zich allerlei voorstellingen n nodigde de buurtkinderen uit, zo vertelde hij mij op de reünie die ik had georganiseerd in 2006. In 2006 constateerde ik dat de populaire jongens van toen, de watjes van nu waren en de watjes van toen de mensen waren die iets op poten konden zetten. Erbij moet wel gezegd worden, dat hij het wat makkelijker had, om zijn weg te vinden in het leven. We waren de eerste die niet naar de mijn gingen, daar zijn veel klas genoten het slachtoffer van geworden, die stierven aan een alcoholverslaving of een overdosis. Mensen die geen werk konden vinden en daar geen raad mee wisten. Daar had Wiel het makkelijker in, en wij thuis ook, omdat er een vader was die zijn kinderen liet studeren, omdat hij overal wel een beurs kon uithalen.
De laatste keer dat ik hem ontmoette was op 5 mei 2012. Een regenachtige koude dag. Ik had de tweede reünie georganiseerd. Deze keer in de wijk zaal op Terwinselen. Ondanks het gure weer had ik 2 wandelingen gemaakt die allebei uitkwamen bij de Gedachteniskerk waar Wiel ooit voor gezorgd had dat die er kwam. De groep van de kinderen van de opzichters, de beambten, de middenstand liet ik door de arbeidersbuurten lopen, de arbeiderskinderen van vroeger door de rijke buurten. De kinderen van de arbeiders, wisten alles de kinderen van de rijken wisten niks. Daarmee bewees ik dat anno 2012 dat er nooit interesse was geweest voor de gewone vrouw en man. Wil zou in 2017 de volgende organiseren, het is er nooit van gekomen. Blijkbaar had hij geen tijd. Wie zal het zeggen.

Webdesign Viviƫnne Crutzen