Nieuws

Gratis geld voor Ambulante Thuiszorg

Permalink

 De wachttijden in de thuiszorg zijn een farce. Ze worden kunstmatig in stand gehouden, omdat dit gratis geld oplevert voor de zorggevers, zoals Meander en ambulante Thuiszorg. Omdat ik al 31 weken zit te wachten op een hulp in de huishouding, had ik eens het contract opgevraagdvan de gemeente Heerlen en ambulante Thuiszorg. In artikel 3 staat dit:


ARTIKEL 3 TARIEF

 1. Voor de door opdrachtnemer te verrichten maatwerkdiensten geldt een zogenaamde
  trajectfinanciering, die gebaseerd is op een bedrag per cliënt er aar. 
 2. Dit bedrag wordt als volgt berekend: 
 3. Nieuwe cliënten worden meegereken met het CAK,
  die volgt op de datum van de Indicatie. 
 4.   4 Cliënten voor wie de HbH stopt worden niet meer meegerekend met ingang van de periode zoals die geldt voor het CAK, die volgt op de datum van beëindiging van de hulp. 
 5. De prijs per uur, zoals genoemd in lid 2, bedraagt (met inachtneming van art. 5 lid 2 van deze overeenkomst
 6. Uitbetaling vindt plaats in 12 maandelijkse termijnen. De indicaties worden berekend op hele periodes (maanden), ongeacht de start- of stop-datum van de hulp. 
 7. De was- en strijkservice wordt op basis van werkelijke uren gefinancierd. 


De prijs per uur is doorgestreept, maar moet rond de 35 euro zitten, want in 2017 was de prijs 23 euro. Als je dan gaat kijken hoeveel het minimumloon gestegen is in die tijd, moet het rond de 35 euro zijn. Daar wat de hulpen verdienen is gekoppeld aan het minimumloon. Vaak gaat Hulp in de huishouding samen met het verkrijgen van een scootmobiel. Dan betaal je sowieso een eigen bijdrage en die is voor iedereen gelijk, behalve als je  verzamelinkomen onder het bestaansminimum zit dan betaald in Heerlen de eigen bijdrage de gemeente. Dus als het CAK jou de bijdrage gaat vragen krijgt de, in dit geval, de 35 euro, ook al krijg je geen hulp, want dat staat er niet bij. Gratis geld dus. Daarom zijn er wachtlijsten, want dan kan die HR-manager van Ambulante thuiszorg met een salaris van minimaal een ton, ook betaald worden over de rug van de mensen die op hulp zitten te wachten. 

Gratis geld ga je niet opheffen, dus houden we het instant. In het contract had moeten staan dat, men alleen geld krijgt als er hulp geboden wordt. Dus al de mensen die zowel een scootmobiel hebben en op de hulpen de huishouding zitten te wachten, krijgen die hulp nooit, want je gaat gratis geld niet stoppen. 

Comments

Webdesign Viviënne Crutzen