In 2003 kreeg ik het foto archief van mijn Pete Oom Remigius Delahaye. in dit archief zat een serie foto's over het opblazen van de Lange Jan en Korte Lies op 21 augustus 1976. Ondanks dat het niet over terwinselen gaat, maar wel over de mijn industrie, wil ik toch deze serie niet aan het publiek onthouden. Heerlen was toch de stad waar we onze grote inkopen deden en waar allen van ons in onze jeugd ook wat het uitgaan betrof een link mee hadden en nog hebben, want ik woon er.